top of page

STYRELSEN & VALBEREDNINGEN 
NLP-FÖRENINGEN

Styrelsen tillsätts av årsmötet och har till uppgift att sköta om föreningen genom att administrera medlemskap, sköta ekonomin, fixa hemsida, nyhetsbrev, anordna event och en massa annat.

Kathy Pedro och styrelsen för NLP-föreningen

STYRELSEN - LEDAMÖTER 2023-24

Patrik Larsson

PATRIK LARSSON

ORDFÖRANDE 2023-24

Patrik har varit aktiv i styrelsen i ett decennium och tar nu steget fullt ut som ordförande. Hans enorma kunskaper inom NLP i både teori och praktik är en ovärderlig resurs för både föreningen, styrelsen och de som vill lära sig mer.

 

"Jag är nyfiken och älskar att lära mig nya saker!"

Joakim Öhrndalen

JOAKIM ÖHRNDALEN

LEDAMOT 2022-24
Medlem i föreningen sedan 5 år, drivs av konstant utveckling och lärande. Till vardags leder jag ett studieförbund i Västmanland som avdelningschef. 

Mycket intresserad av NLP inom ledarskap, förändringsarbete, förhandling/konflikthantering och personlig utveckling.

Oskar Andermo

OSKAR ANDERMO

LEDAMOT 2022-24
Student av personlig utveckling i mer än 20 år. Har genom sin podcast haft möjlighet att intervjua flera internationella experter inom NLP.

 

”Jag tycker NLP föreningen är perfekt för att sprida praktiska verktyg som bidrar till en bättre värld. Genom gemenskap, kunskapsutbyte och möjlighet till träning.” 

Camilla Gyllensvan

CAMILLA GYLLENSVAN

LEDAMOT 2022-24
Min första kontakt med NLP var på en 2-dagarsutbilding 2002 i ”positivt tänkande” - sen den dagen är jag fast! Dagligen ser jag den otroliga kraft som ligger i att arbeta med NLP hos de jag utbildat och coachat inom entreprenörskap och beroenden.

 

"Mitt motto är "Allt är möjligt" vilket har lett mig på många spännande vägar och jag brinner för att sprida NLP och lärande."

Mats Gaffa Karlsson

MATS GAFFA KARLSSON

LEDAMOT 2022-24
Musiker, hypnosterapeut och lärare som tidigare suttit i valberedningen.

 

”Jag vill skapa möjligheter för interaktion mellan föreningens medlemmar så att vi gemensamt kan skapa skillnaderna som gör skillnad!”

Ulf Hellström

ULF HELLSTRÖM

LEDAMOT 2023-25
Ulf har arbetat med ledarskap och marknadsföring globalt under de senaste 30 åren. Han brinner även för att utforska; inte bara omvärlden utan även människans sinne, själ och ande.

 

Meditation, Telecom, Life Coaching, utomhusteater, IT, Shamanism…inget är främmande för denne vetgirige och engagerade eldsjäl. 

Ivona Olofsson

IVONA OLOFSSON

LEDAMOT 2023-25

Ivona är en internationellt verksam traumaterapeut, NLP Master Practitioner och mental tränare. Hon kombinerar NLP med olika terapiformer för att hjälpa människor bli fria från trauman och omfamna ett av NLP:s grundantaganden - att varje människa har alla resurser som krävs för att nå sina mål och lösa problem.

 

"Jag brinner för att sprida NLP och i och med det, medverka till att skapa en bättre värld."

Susanne Fagerström

SUSANNE FAGERSTRÖM

SUPPLEANT 2022-24

Susanne jobbar som coach och kursledare med att utveckla företag och människor att nå sina mål och uppnå sin fulla potential. Hon var varit chef och ledare i över 30 år och grundat ett flertal företag.

 

Susanne är även föreläsare och har bland annat talat på världskongressen i NLP (2019) för företag om "framgång".

Oktober 2021 höll Susanne ett TEDx talk i ämnet ”Master your subconscious mind”. 

VALBEREDNINGEN

Föreningens valberedning har till uppgift att...

...vara länken mellan styrelsen och medlemmarna

...ta in medlemmarnas eventuella förslag till nya ledamöter.

...granska styrelsens arbete.

...lägga fram förslag på nya ledamöter på årsmötet. 

Valberedningen 2023-24 består av:

  • Roger Hansson

  • Ingela Georgas

  • Lars Erik Lundqvist

Du når valberedningen på val@nlpforeningen.se

bottom of page