top of page

STYRELSEN &
VALBEREDNINGEN NLP-FÖRENINGEN

Styrelsen tillsätts av årsmötet och har till uppgift att sköta om föreningen genom att administrera medlemskap, sköta ekonomin, fixa hemsida, nyhetsbrev, anordna event och en massa annat.

Kathy Pedro och styrelsen för NLP-föreningen

STYRELSEN - LEDAMÖTER 2024-25

Patrik Larsson

PATRIK LARSSON

ORDFÖRANDE 2024-25

Patrik har varit aktiv i styrelsen i ett decennium. Hans enorma kunskaper inom NLP i både teori och praktik är en ovärderlig resurs för både föreningen, styrelsen och de som vill lära sig mer.

 

"Jag är nyfiken och älskar att lära mig nya saker!"

Mats Gaffa Karlsson

MATS GAFFA KARLSSON

LEDAMOT 2024-26

Musiker, hypnosterapeut och lärare som tidigare suttit i valberedningen. 

 

”Jag vill skapa möjligheter för interaktion mellan föreningens medlemmar så att vi gemensamt kan skapa skillnaderna som gör skillnad!”

Ivona_Olofsson

IVONA OLOFSSON

LEDAMOT 2023-25

Ivona är en internationellt verksam traumaterapeut, NLP Master Practitioner och mental tränare. Hon kombinerar NLP med olika terapiformer för att hjälpa människor bli fria från trauman och omfamna NLP:s grundantagande - att varje människa har alla resurser som krävs för att nå sina mål och lösa problem.

 

"Jag brinner för att sprida NLP och i och med det, medverka till att skapa en bättre värld."

Per Hed

PER HED

LEDAMOT 2024-26

Per började med NLP 2009 och lever på att coacha och utbilda i personlig utveckling och kommunikation genom  NLP.

 

Han är utbildad i Neuro-Semantisk NLP av Dr. Michael Hall.

"Jag blir fascinerad om och om igen av kraften i NLP.. Jag älskar verkligen NLP och har som mission att bidra till att NLP kommer in överallt i samhället."

Magnus Holst

MAGNUS HOLST

LEDAMOT 2024-26

Magnus har ena foten inom internationell business och den andra inom ideella föreningar. Förändringsprocesser, lärande och transformationer tillhört vardagen sedan många år tillbaka.

 

Sedan 2020 driver han sitt eget företag med fokus på coaching, affärs-och strategi utveckling.

 

"När jag upptäckte NLP för ca 20 år sedan öppnades en värld av magiska verktyg för att göra mitt arbete effektfullare både inom affärer och ideella organisationer."

Oskar Andermo

OSKAR ANDERMO

SUPPLEANT 2024-25
Efter två år som ordinarie ledamot fortsätter Oskar bidra till föreningen - nu som suppleant.

 

Student av personlig utveckling i mer än 20 år. Har genom sin podcast haft möjlighet att intervjua flera internationella experter inom NLP.

 

”Jag tycker NLP föreningen är perfekt för att sprida praktiska verktyg som bidrar till en bättre värld. Genom gemenskap, kunskapsutbyte och möjlighet till träning.” 

VALBEREDNINGEN

Föreningens valberedning har till uppgift att...

...vara länken mellan styrelsen och medlemmarna

...ta in medlemmarnas eventuella förslag till nya ledamöter.

...granska styrelsens arbete.

...lägga fram förslag på nya ledamöter på årsmötet. 

Valberedningen 2024-25 består av:

  • Roger Hansson

  • Ingela Georgas

  • Lars Erik Lundqvist

  • Christina Berglund

Du når valberedningen på val@nlpforeningen.se

bottom of page