top of page

NLP-FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen tillsätts av årsmötet och har till uppgift att sköta om föreningen genom att administrera medlemskap, sköta ekonomin, fixa hemsida, nyhetsbrev, anordna event och en massa annat. Här kan du läsa om nuvarande styrelsen samt hitta kontaktuppgifter till valberedningen.

Horisont

VALBEREDNINGEN

Föreningens valberedning har till uppgift att...

...vara länken mellan styrelsen och medlemmarna

...ta in medlemmarnas eventuella förslag till nya ledamöter.

...granska styrelsens arbete.

...lägga fram förslag på nya ledamöter på årsmötet. 

Valberedningen 2023-24 består av:

  • Roger Hansson

  • Ingela Georgas

  • Lars Erik Lundqvist

Du når valberedningen på val@nlpforeningen.se

bottom of page