top of page

FAQ - NEURO LINGVISTISKT PROGRAMMERING

 • Vad är NLP?
  NLP står för Neuro Ligvistisk Programmering. Begreppet myntades på 60-talet av Richard Bandler och John Grinder för att samla deras erfarenheter och observationer av hur några extremt framgångsrika psykoterapeuter nådde sina resultat, inte baserat på deras metoder och kunskaper, utan genom att “modellera” deras tillvägagångssätt.
 • Varför ska jag lära mig NLP?
  Det finns ingen anledning att lära sig NLP eller något annat överhuvudtaget, förutom att du har känt ett behov av nya verktyg, att någon har rekommenderat det, eller att du helt enkelt är nyfiken på personlig utveckling, och beredd att testa och utvärdera alla verktyg som kommer i din väg. Uppenbarligen har NLP just gjort det, och det skulle i så fall kunna vara en anledning. Du kan också fråga “varför skall jag låta bli att lära mig NLP?”
 • Vad ger det mig att lära mig NLP?
  NLP utgår från hur vi fungerar och därmed skapar vår subjektiva verklighet. Detta börjar i dig själv. Du tränar dig att läsa av dig själv, hur du mår, vad som får dig glad, vad som gör dig arg, m.m. och verktyg för att kunna göra ett medvetet val i hur du faktiskt vill reagera och fortsätta må. Det är ok att vara glad trots att det regnar. :) Genom att förstå våra likheter och olikheter lär du dig anpassa din kommunikation så det löper så smidigt som möjligt när du vill förmedla en idé, tanke eller koncept. Vissa processer kan också hjälpa dig komma över gammalt “skräp” som hållit dig tillbaka och du lär dig tänka framåt och hur man sätter mål och riktning på effektiva sätt. Det är också vanligt att man faktiskt “vaknar upp” och får ny insikt i att man kan så mycket mer än vad man trott.
 • Vad är skillnaden mellan NLP och annan personlig utveckling?
  Inget eller jättemycket beroende på vilken typ av mental/personlig utveckling man menar och vem som ligger bakom. Generellt sett så kan man säga att få saker innehåller en sådan bredd som NLP. Det finns mycket bra mental- och personlig utveckling, men de är ofta antingen väldigt smala, eller väl abstrakta. NLP fokuserar mycket på hur man gör, vilket ofta är en stor skillnad mot andra metoder.
 • Vad är skillnaden på NLP som terapimetod mot kbt och andra terapiformer?
  NLP går att använda inom vilken terapimetod som helst, och vissa tekniker går att använda som terapi, exempelvis Fast Phobia Cure. Generellt så fokuserar NLP mer på lösning av strukturer och tankemönster än specifika problem.
 • Varför står det på wikipedia att det är pseudovetenskap?
  Politik. Ofta vill man tro att wikipedia är en fantastisk resurs där allt och alla hjälps åt att fylla med bra saker. I verkligheten är det så att det är en liten klick som odemokratiskt väljer vad som ska stå med och vad som raderas. Denna lilla klick har bestämt sig för att tycka illa om NLP och har därför raderat allt som kan tänkas sätta NLP i positiv dager, trots mångas insats under många år att formulera objektiva texter med flera utgångspunkter. Pga detta valde några att skapa nlpwiki.org som är tänkt att vara så objektiv det nu går, de som skriver är trots allt engagerade i NLP.
 • Hur lär jag mig NLP?
  Erfarenhet visar att vi lär oss bäst genom att uppleva och få erfarenhet. Därför handlar det mycket om att göra, träna, prova. Ett sätt är att göra det i en grundkurs, som ofta kallas för NLP Practitioner. Det finns också böcker, artiklar och annat att läsa för att få en inblick. Det krävs som inom alla färdigheter (musik, dans, snickeri) personlig disciplin att verkligen utföra alla övningar och använda NLP I sin vardag.
 • Jag är nyfiken på NLP, vad är ett bra första steg att lära mig lite?"
  Du är välkommen på ett av våra workshops eller föreningsmöten för att uppleva exempel på hur det kan gå till. Många företag erbjuder introduktionskurser till NLP.
 • Jag gick practitioner för massa år sedan, hur fräschar jag upp det?"
  Att skumma igenom sina kurspärmar, läsa om en grundläggande NLP-bok, etc. är alla bra sätt. Att delta på våra möten är också ett sätt att få nya input och umgås med likasinnade. Flertalet aktörer i branschen erbjuder att gå om en kurs till ett mycket fördelaktigt pris.
 • Jag har gått både practitioner och mastern och vill nu gå vidare, vart letar jag?"
  Det enda sättet att komma vidare inom NLP, eller någon annan metodologi för personlig utveckling, är att öva. Skaffa flygtimmar. Du kan komma på NLP-föreningens workshops och seminarier. Googla. Läs böcker. Kolla in utvecklingar av NLP, såsom Neurosemantics, New Code med flera.
 • Hur är NLP jämfört med hypnos?
  NLP skapades ur modellering av tre duktiga terapefter där en av dem var hypnosterapeft. Mycket I NLP bygger på hypnos antingen direkt eller indirekt. NLP används inom hypnos och hypnos används indirekt eller direkt inom NLP. Tekniker som Ankring är hypnotiska grundtekniker, Milton-modellen kommer ur hypnosterapeutiskt arbete.
 • Kan man använda NLP i affärsvärlden?
  Självklart. Alla områden som innehåller kommunikation, förhandling och förståelse av andra människors motivationer och strategier.
 • Är NLP manipulation?
  NLP kan användas för att enklare förmedla ett budskap, en idé genom att förstå hur du och andra fungerar, och vad som motiverar oss människor. Manipulation kräver inte NLP.
 • Vad finns det för bra böcker om NLP?
  En populär första bok är Introduktion till NLP av Joseph O'Connor och John Seymour. På svenska hittar du Ditt Bästa Jag Oftare av Niklas Daver. Grundarna, Richard Bandler och John Grinder skrev tillsammans ett antal böcker på 70-talet. Alla är mycket läsvärda. De är dock inte helt lättlästa. Här är några böcker som har rekommenderats av våra medlemmar i vår facebookgrupp: Michael Hall The User’s Manual for the Brain Michael Hall Neuro-semantics Sue Knight NLP at work John Grinder & Judith DeLozier Turtles All the Way Down
 • Hur håller jag igång mina kunskaper inom NLP bäst?
  Det är egentligen inte något du “håller igång” utan snarare något du kontinuerligt förkovrar dig i, testar och utvärderar genom att använda. När du väl har förstått, testat och använt de modeller och tekniker som finns kommer dom troligen att hamna i bakgrunden, och bli en del av din vanliga kommunikation och ditt vardagsliv. Du kan gå på träningskvällar, läsa mer. Gå på andra kurser. Jämför.
 • NLP började på 70-talet, sker det utveckling fortfarande?"
  Det som blev NLP började långt tidigare med Human Potential movement och många andra strömningar inom psykologi och kommunikation. Utvecklingen pågår kontinuerligt.
 • Varför bråkar grundarna av NLP så mycket?
  Alfahannar, politik, affärsmodeller, stolthet och pengar.
 • Vad kan jag göra när jag lärt mig NLP som jag inte kunde göra innan?
  De flesta som lärt sig NLP menar att dom kan förstå och utföra det dom gjorde tidigare, fast på ett bättre sätt, och med mer verktyg för självutvecklande utvärdering.
 • Vad finns det för alternativ till NLP?
  Om du menar alternativ för att förstå subjektiv erfarenhet och upplevelse, kommunikation och meta-strukturer så finns det en hel del forskning i beteendepsykologi, neurobiologi och hur minne och medvetande och beteenden fungerar, men dom är inte samlade i en gemensam struktur och försöker inte ge en övergripande verktygslåda.
 • Vad finns det för forskning och bevis på att NLP fungerar?
  Här finns en genomgång av en stor del av den forskning som gjorts: http://www.nlpwiki.org/nlp-research-information-document.pdf En av kritikerna mot NLP är avsaknaden på vetenskapliga bevis vilket till viss del är sant. För att förstå varför, och hur NLP kom till och varför man fokuserade på det man gjorde, så får man förstå hur det var på 60, 70-talet i Kalifornien. Kombinationen av en otrolig “vi kan göra vad som helst”-känsla efter månlandningen och en kraftig auktoritetstrots, bl.a. pga Vietnamkriget, gjorde att deras vision, deras mål var att prova, testa, experimentera, helt enkelt se vad som var möjligt och motbevisa allt och alla. När man läser de två böcker som, idag, finns om NLPs historia (Origins of Neuro Linguistic Programming av John Grinder & Frank Pucelik och The Wild Days NLP 1972-1981 av Terrence McClendon) så inser man hur otroligt engagerade och experimentlystna de var.
 • Vad är det som gör NLP unikt?
  Unikare än vad kan man fråga sig. Det som gör NLP unikt jämfört med många terapeutiska metoder, mental träning, personlighetsteorier och ledarskapsutbildningar är att man fokuserar på ovanliggande strukturer och tankemönster snarare än specifika innehåll. Man fokuserar på vad som händer snarare än vad det handlar om. Hur någon formulerar sig snarare än ämnet som formuleras. Det är ett fågelperspektiv kan man säga.
 • Varför har NLP så knepigt namn?
  Från början kallades NLP för META såsom i “övergripande bild av något”. Man letade efter ett samlingsbegrepp för alla sina iakttagelser och upptäckter, och en version av hur det gick till är att Richard Bandler blev stoppad av en polis i en fastighetskontroll, och polisen frågade vad han arbetade med. Han tittade i baksätet där det låg tre böcker, en om neurobiologi, en om lingvistik (språk) och en om dataprogrammering = Neuro Lingvistisk Programmering. Många tar detta bokstavligt som att “språk programmerar neuroner” men det är snarare tänkt som en metafor för att “hur vi tänker och formulerar oss (både verbalt och icke-verbalt) påverkar hur vi kommunicerar, beter oss och lär oss saker”.
 • Vad är typiska användningsområden?
  Ursprungligen vill man observera på en övergripande nivå vilka strukturer, beteenden och tankemönster som skilde framgångsrika terapeuter från andra. Genom åren har NLP applicerats i olika grad och på olika sätt inom Pistolskytte Terapi Ledarskapsträning Kommunikation Arbete med kriminella ungdomar Vård Företagsstrukturering Utbildning Med mera
 • Hur kan jag vara med och bidra till NLP-utvecklingen?
  Ett sätt är att integrera NLP i din vardag och helt enkelt göra andra nyfikna genom att lyckas så mycket bättre och vara ditt bästa jag. Ett annat sätt är att delta aktivt i föreningen och på våra möten. Att engagera dig, kanske göra modelleringsprojekt som du delar med dig av. Man kan också bidra, antingen ekonomiskt eller med resurser till http://www.researchandrecognition.org/.
 • Måste jag lära mig alla knepiga ord och termer?
  Vitsen med att lära sig multiplikationstabellen, är att slippa räkna på fingrarna resten av livet. Vitsen med grammatik är att förstå språk, inte bara ett utan fler. Vitsen att kunna facktermer, oavsett om det gäller dataspel, pop-kultur eller kirurgi är att kunna diskutera och jämföra erfarenheter med andra, inom samma område. Det underlätta att lära sig de termer som finns inom NLP.
 • Kan jag använda NLP utan att veta om det?
  Du använder dig av kommunikation hela tiden, oavsett om du vill det eller ej. Det är ett av “grundantagandena” - att vara tyst är att kommunicera lika mycket som att prata. Kroppshållning är att kommunicera lika mycket som ord. Därför kan man säga att du använder dig av kommunikation utan att kanske veta om det. NLP är ett sätt att förstå hur du och andra gör detta, för att kunna göra det mer medvetet, och förstå det bättre.
 • Vad är grundantaganden inom NLP?
  Från början var det en observation av en av grundarnas flickvänner, att om man vill sammanfatta deras vid tiden brokiga iakttagelser till några “andemeningar” för att lättare komma ihåg vad NLP handlar om, så kunde man utgå från några “grundantaganden”. Dom är inte tänkta som “sanningar” utan som tänkvärda “möjliga sanningar” som vi kan utgå ifrån när vi tolkar kommunikation, inlärning och subjektiva upplevelser. Av den här anledningen finns det många olika, och en del som kanske är mer funktionella än andra. Se dom som riktlinjer. Det är inte en religion. Några vanliga är “Kartan är inte verkligheten” och syftar till att allas bild av världen är subjektiv. Genom att vara medveten om detta kan man enklare undvika missförstånd, och hitta lösningar i diskussioner kring hur saker “är” - eftersom “är” alltid är en subjektiv värdering. En annan är “Du kan inte inte kommunicera”.
 • Hur används NLP utomlands?
  I exempelvis Indien används NLP av läkare, terapeuter, psykologer och präster. En av grundarna från Palo Alto kom dit redan på sent 70-tal och man ser det som ett komplement i kommunikation, terapi och för att undvika Nocebo - verbala formuleringar som försämrar en patients möjligheter att tillfriskna. Man kan också främja Placebo - genom att formulera en patients möjligheter till läkning på ett specifikt sätt.
 • Vad är en NLP-teknik eller modell?
  En NLP-teknik eller modell är en metod för att uppnå ett resultat, som vem som helst kan använda utan att nödvändigtvis förstå hur den blev till (genom NLP). Exempel på vanliga NLP-tekniker och modeller är: Meta-modellen Ett sätt att undersöka språkmönster för att upptäcka omedvetna utelämningar, förvrängningar och generaliseringar. Det finns 12 mönster och för varje mönster finns det ett antal frågor som kan ifrågasätta dom och öppna upp låsta tankemönster och övertygelser. Ankare Ett sätt att skapa en betingning som gör det möjligt att trigga ett sinnestillstånd eller en reaktion, på samma sätt som Pavlovs hundar. Det är otroligt användbart för att återfinna starka resurstillstånd. Disney-metoden En metod som utvecklades av Walt Disney för att skapa optimala kreativa processer och som bygger på att man delar in den kreativa processen i tre steg: Kreativt, Pragmatiskt och Kritiskt. Genom att inte blanda stegen uppnår man en renare process med färre konflikter och snabbare resultat. Från början var metoden spatial - man gick in i tre olika rum för varje steg.
bottom of page