top of page

NLP GRUNDANTAGANDEN
NYCKLARNA TILL ATT LÄRA SIG NLP

NLP Grundantaganden skapar bättre förståelse och kommunikation

ANTAGANDEN FÖR NLP I TEORI OCH PRAKTIK

En bra ingång till NLP i teori och praktik är de grundantaganden som finns. De kan fungera som levnadsregler eller etiska riktlinjer om man vill. Tanken är att de kan hjälpa dig skapa den skillnad som behövs för att du ska få den skillnad du vill ha i ditt liv.

NLPs grundantaganden är användbara inom många olika områden av livet, från personlig utveckling till yrkesmässig karriär. Genom att tillämpa dessa antaganden kan du bl a:
 

  • skapa en fördjupad förståelse för både dig själv och andra

  • kommunicera bättre och tydligare och uppnå önskade resultat i sitt liv

 

Grundantagandena inom NLP gör oss medvetna om hur vi tänker och skapar därigenom möjlighet att tänka medvetet

KARTAN ÄR INTE VERKLIGHETEN - DE SKILJER SIG ÅT

Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten samt att respektera andra människors kartor.

 

Ibland uttrycks detta som ”Kartan och verkligheten skiljer sig åt”. 

ALLA BETEENDEN HAR EN POSITIV INTENTION

Alla människor gör sitt bästa med de resurser som de har tillgängliga. Vi är människor - inte våra beteenden. När man inser att det finns en positiv avsikt bakom varje beteende skapas en större möjlighet till förståelse och kommunikation.

 

Det som kan tyckas vara ett negativt beteende är endast negativt eftersom att vi inte har förstått den bakomliggande positiva intentionen.

Kartan är inte verkligheten - NLP Grundantaganden

MENINGEN MED KOMMUNIKATIONEN ÄR RESPONSEN VI FÅR

Det finns ingen dålig kommunikation. Enligt grundantagande 4 så finns bara respons och feedback. Det innebär att den som är sändare behöver anpassa budskapet efter mottagaren.

Kommunikationen handlar inte om vad du menar utan vad den andra personen uppfattar. Många utgår från sin egen karta när de vill kommunicera vilket ofta leder till missförstånd.

DET FINNS INGA MISSLYCKANDEN - BARA FEEDBACK

Du kan faktisk inte misslyckas. Om det du gör inte fungerar som du vill får du feedback genom resultatet. Prova då att göra något annat och fortsätt tills du uppnår önskat resultat. Då gäller det att hålla i huvudet att ordet resultat faktiskt är värderingsfritt till sitt ursprung. Genom att analysera och lära sig av resultatet kan vi fortsätta resan. 

 

Ett annat sätt att uttrycka detta på är : "Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att få det jag alltid har fått."

ATT HA ETT VAL ÄR BÄTTRE ÄN ATT VARA UTAN VAL

Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. De val vi gör är de bästa möjliga vid den tidpunkt som de görs. Den som har flest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra. 
Problemet med att bara ha två alternativ är att om det ena inte fungerar så har du inget val. Se till att, så ofta du kan, ha minst tre valmöjligheter.

Våra tillgängliga valmöjligheterna ökar när vi utforskar fler möjligheter. Valmöjligheter som vi kan ha användning av i andra situationer.

KROPP OCH SINNE ÄR ETT SYSTEM

Vårt sätt att tänka påverkar kroppen och hur vi använder kroppen påverkar hur vi tänker. Tankarna, känslorna och våra beteenden hänger ihop och interagerar.

 

Förändring och utveckling kan endast ske om de nya vägarna överensstämmer med våra omedvetna eller underliggande behov, värderingar och inre övertygelser. 

VI HAR ALLA RESURSER VI BEHÖVER

Det finns inga människor utan resurser - Det finns bara tillstånd utan resurser. Vi gör alla vårt bästa med de resurser som vi har tillgängliga.

När vi förändrar vårt tillstånd förändras även de resurser som finns tillgängliga.

Susanne Fagerström - NLP-Föreningen
Oskar Andermo - NLP-föreningen

VI ANSVARAR FÖR ALLA VÅRA TANKAR OCH TILLSTÅND OCH DÄRFÖR ÄVEN FÖR VÅRA RESULTAT

Omgivningen kan påverka oss all - fast till slut är det ändå vi själva som väljer de tankar som ligger till grund för våra tillstånd och som i sin tur ger oss våra resultat. Detta innebär att ansvaret är vårt eget - för våra tankar, våra tillstånd och våra resultat. Detta grundantagande uttrycks inbland med orden: "Kvaliteten på våra liv är kvaliteten på våra känslor."

ATT MODELLERA FRAMGÅNG LEDER TILL MÄSTERSKAP

Om en person kan göra något så är det möjligt att göra samma sak. Vi behöver då lära oss hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Detta är en strategi vi har medfödd och går ibland under under ordet "härma". Mästerskap kan kopieras eller modelleras!

bottom of page