top of page

NLP-FÖRENINGEN
I SVERIGE

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy NLP-föreningen

PRIVACY POLICY - NLP-FÖRENINGEN I SVERIGE

1. INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

NLP-föreningen samlar endast in information vid två tillfällen.
- Vid medlemskap i föreningen samlar vi in namn, telefonnummer och e-post i syfte att kunna kommunicera med medlemen om föreningens aktiviteter och erbjudanden genom bl a vårt nyhetsbrev. 

- Vid prenumeration på vårt nyhetsbrev eller liknande samlar vi in namn och e-post. All information raderas vid avslutande av prenumeration.
 

2. LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION

Information kring medlemskap sparas på:
- Onlinetjänsten Ticket Tailor där medlemskap köps.

- Onlinetjänsten WIX där vår aktuella medlemsregister finns samt administration av medlemsmaterial och nyhetsbrev.
- Vårt medlemsregister på Google Drive.

Tiden för sparandet i Ticket Taiolr samt WIX är 1 år efter avslutat avtal. Detta i syfte att förenkla förnyelse av medlemskap.
Tiden för sparandet i Google Drive är 5 år efter avslutat avtal. Detta i syfte 
att få en dokumentation kring föreningens utveckling samt förenkla hantering av återvändandande medlemmar.

3. DELNING AV PERSONLIG INFORMATION

NLP-föreningen delar aldrig er information med tredje part utan ert godkännande. NLP-föreningen kommer heller aldrig att sälja eller hyra ut personlig information.
 

4. DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du har alltid fullständiga rättigheter till din personliga information. Detta innebär att du är fri att begära tillgång till, korrigera eller radera din personliga information.  

5. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

GDPR och livet på internet skiftar ständigt vilket innebär att vi kan behöva justera vår policy i framtiden. NLP-föreningen lovar att alltid se till att ha vår senste revision av vår integritetspolicy tillgänglig på vår hemsida.

6. NYHETSBREV

Godkännande av denna integritetspolicy innebär att man automatiskt får föreningens nyhetsbrev under en tid av 1 år efter avslutat avtal. Detta i enlighet med punkt 2.

 

7. KONTAKT

Om du undrar över något eller vill komma i kontakt med oss av annan orsak är du varmt välkommen att maila oss på info@nlpforeningen.se

 

bottom of page