top of page
Sök

NLP och ledarskap med Overdurfian bonus - webinar med Jenny Eklund

15 april 2022


Jenny Eklund, coach och utbildare i NLP och ledarskap, delar med sig av NLP som det enkla och effektiva verktyg det faktiskt är och hur det kan användas i ledarskap generellt och i specifika sammanhang. Som bonus bjuds på extremt enkla och effektiva metoder från en av hennes stora förebilder och lärare John Overdurf.


Senaste inlägg

Visa alla

19-20:e november 2022 var Kathy och körde New Code utbildning med oss. Enbart för oss medlemmar! Här har du alla Kathys blädderblockskriverier:

bottom of page