top of page
Sök

Alla beteenden har en positiv intention

Detta antagande kommer från hypnotisören och terapeuten Milton Erickson, och det han syftade på är att alla beteenden, oavsett vad vi tycker om dom, har en positivt syfte, en intention, och följer en struktur. NLP ger oss verktyg att leta rätt på detta syfte, förstå strukturen och hitta alternativa beteenden i de fall där våra beteenden påverkar våra liv negativt. Exempel på sådana beteenden kan vara att röka, äta sötsaker, bita på naglar eller dra på att komma igång med saker.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

  • Positiv intention- Inom NLP kallar man det underliggande välmenande motivet till en handling eller ett beteende, även en negativ handling, för en positiv intention. Man kan utifrån det här perspektivet exempelvis fråga sig vad den positiva intentionen bakom en smärta i axlarna kan vara, och svaret skulle kunna bli “att tala om för dig att du behöver köpa en bättre kontorsstol”.

  • Sub-modaliteter – Sättet vi lagrar minnen i våra representationssystem påverkar hur vi reagerar på dom. Om du exempelvis har en bild av att tala offentligt där du är jätteliten och alla som lyssnar ser hotfulla ut i ett vagt upplyst rum med skarpa skuggor, kommer du troligen att hamna i en annan sinnesstämning än om du har en bild av att du står lugn med självförtroende och kroppsspråk som Barack Obama eller någon annan, och att publiken ler vänligt och intresserat i ett varmt och mjuk ljus. Genom att ändra “sub-modaliteterna” i bilden: din storlek, publikens ansikten, ljusets kvalitet osv – kan du ändra hur du känner inför att tala offentligt.Comments


bottom of page