top of page

EN MÖTESPLATS
FÖR MÄNNISKOR NYFIKNA PÅ NLP

  • NLP-föreningen erbjuder en mötesplats och ett nätverk för att samla alla som är intresserade av NLP i alla dess former.

  • NLP-föreningen är oberoende av utbildningsinstitut och certifieringsorganisationer.

  • NLP-föreningen är en riksorganisation som välkomnar lokala initiativ och samarbeten.

  • NLP-föreningen kan var din första hållplats på din NLP-resa men också ett ställe att komma tillbaka till efter genomförd utbildning.

Horisont

Dr Richard Bandler

QUOTE

“The easier you can make it inside your head,
the easier it will make things outside your head.”

bottom of page