top of page
Sök

Varje karta är unik

Verkligheten har många kartor, ungefär 8 miljarder... Alla människor har en karta av hur vi uppfattar verkligheten, och agerar utifrån denna karta. Genom att förstå att alla har olika kartor, och att vår egen karta kan behöva uppdateras kan vi lättare navigera i verkligheten. Det är ofta lättare att respektera andras agerande, genom att förstå deras kartor. NLP ger verktyg som gör det möjligt att förstå både din egen karta och andras.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

  • Meta-modellen – Förklarar hur språk hjälper oss filtrera, generalisera och “trolla bort” information.

  • Milton-modellen – Bygger på den legendariska hypnotisören Milton Ericksons sätt att tala med människor för att hjälpa dom till ett tillstånd där dom kan hitta den “större bilden” och vara mer intuitiva i sina tolkningar av sin karta.

  • Våra representationssystem – Alla sinnen kallas inom NLP för “representationssystem” och innefattar syn, hörsel, känsel, smak, lukt och balans. Vår karta är kodad genom dessa sinnen, och genom att förstå hur detta fungerar kan vi också förstå och förändra våra kartor.

  • Perceptuella positioner – En vanlig NLP-teknik för att utvärdera skillnaden mellan olika kartor, är att du tar vad som kallas för “andra” och “tredje” position, det vill säga den andra partens perspektiv i en konflikt, och sedan en tredje, kanske oberoende parts perspektiv, för att jämföra kartorna.

Den här bilden kommer från en intressant artikel om kartor i Independent >> Fotnot: Detta grundantagande uttrycks ofta “Kartan inte är verkligheten” vilket presupponerar en specifik “karta” i bestämd form och en specifik “verklighet” vilket i sig är en filosofisk diskussion i sig, jag har vänt på formuleringen för att ge dig en möjlighet att se detta grundantagande på ett nytt sätt.Comentários


bottom of page