top of page
Sök

Ulf Sandström & Fredrik Praesto - Beteendekompassen

24 april 2019


En kompass går att använda för att berätta vart du befinner dig och låter dig ta ut en kurs dit du vill.Fredrik Praesto och Ulf Sandström har lagt 4 år på att designa en kompass som kan göra detta med mänskligt beteende, tankar och känslor. Denna workshop som också sändes som webinar beskriver deras arbete, kopplingen till NLP och olika tips som du själv enkelt kan använda.


“Kan jag designa om mina beteenden?”

Japp. Med beteendekompassen kan du strukturera dina befintliga eller kommande kunskaper om hur språk formar hjärnan som formar våra beteenden inom det som kallas NeuroLingvistisk Programmering, NLP.

Kompassen visar hur gestalt-NLP, hypnos-NLP och familje-system-NLP interagerar. Hur du kan modellera ett state från en situation till en annan. Du kan sammanföra Maslows behovspyramid med Chloe Madaness Six Human Needs, Robert Dilts logiska nivåer och Tony Robbins Emotional Triad.

I webinaret:

  • Förstår mer om hur hjärnan fungerarel

  • Har fler verktyg än innan

  • Har grunden i hur tanke-känsla-handling hänger ihop

  • Har förstått vad ett sinnestillstånd är (State)

  • Kan ankra det

  • Kan mappa ett grundläggande beteende

  • Har förstått hur det kan designas om

  • Har varit med om att se det hända live

  • Kanske har fått uppleva det själv


Comments


bottom of page