top of page
Sök

Stephen Gilligan - 3:dje generationens förändringsarbete

11 oktober 2018


Som 19-åring träffade Stephen den världskände hypnotisören Milton Erickson 1974. Det var starten på en lång resa som började med Milton som lärare och mentor för att mynna ut i vänskap fram till Miltons död 1980. Stephen var också medlem i den grupp som under ledning av Richard Bandler och John Grinder experimenterade och utvecklade NLP under 70-talet.

Förutom NLP var det s.k. Ericksonian hypnos som Stephen fokuserade på under många år. Detta har sakta men säkert växt vidare, med erfarenheter tagna från bl.a. Aikido och Buddismen, till något han kallar för Generative Coaching, eller 3:e nivån (där 1:a är “pratpsykologi” (= det medvetna & verbala), 2:a är hypnos (fokus på det omedvetna)) där han aktivt använder både det medvetna och det omedvetna.

Han har skrivit flertalet böcker, såväl om Milton Erickson, Ericksonian hypnos som Hero’s Journey och Generative Coaching.

Du som har sett Robert Dilts (inspelningar är tillgängliga för dig som medlem) har hört honom prata om “the field”- det har han fått från Stephen Gilligan. Dessa bägge giganter samarbetar stundtals och håller gemensamma kurser världen runt.Comments


bottom of page