top of page
Sök

Medvetet Lärande

15 september 2022


Ett webinar kring inlärning och medveten pedagogik. Mats Gaffa Karlsson utgår från sina erfarenheter av 20 års undervisning, NLP, 40 års musicerande och sitt arbete som terapeut.
Comments


bottom of page