top of page
Sök

Kropp & sinne är ett system

Kropp och sinne är ett system där den ena kontinuerligt påverkar den andra, vilket gör att vi kan läsa tankar i beteenden och kroppsspråk. Våra ögonrörelser kan avslöja våra interna sinnesprocesser. Andra icke-verbala signaler är tal, tempo, andningshastighet och axelhöjd. NLP lär oss bland annat hur vi kan uppmärksamma och tolka den icke-verbala kommunikationen, men också hur vi kan använda den för att exempelvis genom kroppen påverka sinnet för att uppnå optimala sinnestillstånd.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

  • Ankring – Ankring (triggers) är på många sätt en hypnos-teknik, men den fungerar utmärkt fristående och går ut på att kunna hamna i ett optimalt sinnestillstånd för den situation du befinner dig i, genom att “ankra” eller betinga det tillståndet. Ett exempel på detta är hur idrottsmän många gånger har en naturlig process för att tömma sinne och kropp innan en tävling. Inom mental träning för idrott har man använt ankring länge.

  • New Code NLP – Det som John Grinder, en av upphovsmännen till NLP, idag presenterar som utveckling inom NLP är vad han kallar för “New Code NLP” som bland annat går ut på att målmedvetet sätta kropp och sinne i ett optimalt resurstillstånd och ankra det för att kunna lösa utmaningar och prestera optimalt.

  • Eye Cues – Inom NLP finns en förklaringsmodell om hur vi måste flytta ögonen för att “hämta” eller “skapa” sinnesinformation internt. Du kan enkelt själv bilda dig en uppfattning genom att observera hur du, och andra, flyttar ögonen. Eye Cues, som det heter på engelska, postulerar att vi tittar uppåt för att hämta eller skapa bildminnen (visuell information) till höger och vänster för att hämta ljudminnen (suditiv information), och snett nedåt för att hämta känslominnen (kinestetisk information).

  • Mercedesmodellen – Det finns ett kretslopp i vårt “program” som hela tiden samlar information om vad som är “användbart” eller “rätt” och “mindre användbart” eller “fel”. Den här informationen samlas i ett “arkiv” som vi hämtar information ifrån som vi använder för att skapa strategier, tankar, känslor och beteenden. Man kan säga att dom skapar hur vi “är”.Ibland blir informationen i arkivet inaktuell, vilket påverkar våra tankar, känslor och handlingar. Genom att uppdatera den kan vi optimera dessa för den situation vi befinner oss i. Mercedesmodellen är till hjälp. Den utgår från hur symbolen för Mercedesbilarna ser ut – tre lika delar: – Tankar – Handlingar – Beteenden Tankar: Med tankar avses vårt reflekterande, observerande sinne, som för en inre dialog med bilder och filmer. I tankarna uttrycks även våra värderingar och trosuppfattningar eftersom vi ofta använder språk (inre dialog) för att uttrycka dom. Känslor: Våra känslor är i princip våra sinnestillstånd, och det pågår en kontinuerlig “dialog” mellan våra känslor och våra tankar. Exempel på känslor är arg, glad, stressad, orolig, ledsen, euforisk osv. Enligt boken Power vs Force av David R Hawkins, går det att gradera känslotillstånd på en energiskala, jag rekommenderar en titt på den. Beteenden: Våra beteenden är vad vi gör och säger. Detta inkluderar vårt kroppsspråk och all annan icke-verbal kommunikation, som micro-uttryck i ansiktet. Exempel på beteenden som NLP kan hjälpa oss ändra är alla som är oönskade, som nagelbitning, matvanor, träning och motivation.


Comments


bottom of page