top of page
Sök

Det finns en lärdom i allt

Ibland kallas det här grund antagandet även “Det finns inga misslyckanden, bara feedback”. Andemeningen är att vi kan skilja på hur vi värderar en händelse, det vill säga som lyckad eller misslyckad – och det mer konstruktiva:


“Vad kan jag lära mig av det här?”.


Ett exempel på detta är Edison, som först efter 2998 försök under 3 år lyckades konstruera en fungerande glödlampa. Han såg varje misslyckande som ännu ett steg till målet, och lär ha sagt att “Definitionen på en expert, är en person som har gjort flest misstag inom ett begränsat område, och därför vet precis vad som är rätt och fel”. Om du ser varje “misslyckande” som en erfarenhet, vad har du lärt dig av dessa?
Senaste inlägg

Visa alla

19-20:e november 2022 var Kathy och körde New Code utbildning med oss. Enbart för oss medlemmar! Här har du alla Kathys blädderblockskriverier:

bottom of page