top of page
Sök

Betyget på din kommunikation är den respons du får

Detta anses vara en av dom viktigare grundantagandena inom NLP. Vi tror ofta att när någon missförstår oss så är det något fel på den personen, inte på vår kommunikation. Ett vanligt skämt är att när fransmän inte blir förstådda när dom talar franska med utlänningar, så höjer dom rösten. Det brukar sällan hjälpa. Både verbal och icke-verbal (kroppsspråk) kommunikation triggar respons i andra – man kan säga att det är omöjligt att inte kommunicera även om man är tyst. Poängen med kommunikation är att nå fram med ett budskap. En effektiv kommunikatör är en person som förstår detta, och kan både läsa av andras respons, och anpassa sig tills dom når sitt mål.


Exempel på några relaterade NLP-verktyg

  • Rapport – Inom NLP finns det ett antal konkreta sätt att anknyta till andra personer genom att läsa av och matcha deras icke-verbala kommunikation (kroppsspråk/andning/energi) lika väl som deras val av representationssystem (känner/ser/hör) dom använder för att relatera till det ni kommunicerar. När du har skapat rapport har du större chans att nå fram med din kommunikation.

  • Synka och Leda – När du vill få en person att se ditt perspektiv, underlättar det om du bildligt talat “tar dom i handen, och leder dom till din position, så att dom kan se saken ur ditt perspektiv”. Denna teknik kallas “Synka och leda” och ett exempel i försäljningssammanhang är formuleringen “Jag förstår att du inte är intresserad av att köpa den här tjänsten av mig, men om du var det, vad skulle du då behöva veta mer för att fatta ett beslut?”.

  • Chunk up/Chunk down – Ibland fastnar man i detaljer i en kommunikation och missar helheten, ibland missar man målet för att man inte har några konkreta detaljer. Detta är en teknik som bygger på att använda språkval för att medvetet zooma in på detaljer, eller röra sig mot ett fågelperspektiv, beroende på vad som är viktigast för målet med kommunikationen.留言


bottom of page