top of page
Sök

Att modellera mästerlighet

För att förstå det här grundantagandet kan det hjälpa att förstå hur NLP började. Lingvistikern John Grinder och beteendepsykologistudenten Richard Bandler experimenterade med att “härma” några av dåtidens mest exceptionella terapeuter inom olika områden:

  • Fritz Perls inom gestaltterapi

  • Virginia Satir inom familjeterapi

  • Milton Erickson inom Hypnosterapi


Vad dom gjorde var att observera utan att teoretisera (reflektera) och lägga märke till all verbal och icke-verbal kommunikation och kalibrering. Sedan försökte dom “härma” exakt samma “beteende” för att se om dom kunde få samma resultat. Utöver dessa synliga delar av mästerskapet försöker man också hitta de strategier som personerna använder, och allra helst deras grundantaganden. Fungerade det så försökte dom lära någon annan samma metod, och se om även dom fick samma resultat. Om detta lyckades, menade man att man hade “modellerat” mästerskapet i ursprungsobjektet.


Man kan säga att det är ett intuitivt sätt att försöka uppnå någon annans resultat, eller mästerlighet.


Exempel på några relaterade NLP-verktyg

  • Modellering – Metoden för att modellera är i grunden enkel.

1. Skapa en dissocierad bild (sedd utifrån) av någon som agerar mästerligt inom det område du vill modellera. Lägg märke till alla sub-modaliteter: hur dom står, rör sig, talar, doftar, känns, låter.

2. Kliv in i bilden, och “känn” hur det skulle kännas att agera på exakt samma sätt, där du står, rör dig, talar, doftar, känns och låter på samma sätt.

Självklart innehåller modellering många fler aspekter än detta såsom strategier och djup liggande mönster, och att modellera någon kan kräva både tid och kunskaper. Modellering används inom idrott och bland musiker och skådespelare, men även naturligt hos barn. Tänk hur ett barn “härmar” (modellerar) vuxna i en given situation…

  • Association & Dissociation – Detta är två mycket användbara verktyg inom NLP: Förmågan att skilja på om du relaterar till något

1. Som att du är där och ser det/upplever det inifrån dig själv (associerad)

2. Som att du ser det utifrån, ser hela dig och alla andra (dissocierad)När du är associerad “känner” du ofta saker tydligare, bra likväl som dåligt. När du är “dissocierad” så är det lättare att få “distans” till något. Genom att medvetet skifta från det ena till det andra kan du ofta uppnå dom resultat du vill ha.



Comments


bottom of page