top of page

MEDLEMSKAP 
I NLP-FÖRENINGEN
GÖR SKILLNAD

NLP - När kommunikation fungerar

NLP-föreningen är en oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området NLP.

MEDLEMSKAP I NLP-FÖRENINGEN

Som medlem får du bl a ​

  • Gratis tillträde till våra månadswebinar.

  • Tillgång till medlemssidan här på vår hemsida som är fylld med inspelade webinar, kurser, workshops etc. som föreningen anordnat genom åren.

  • Rabatt på evenemang i föreningens regi. (Se nedan)

  • Föreningens nyhetsbrev direkt till din mail minst 12 gånger om året.

 

Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande. För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är ideellt. 

 

Medlemsavgiften, som fastställs av årsmötet, är sedan flera år tillbaka blygsamma 400 kronor per kalenderår. Studerande och pensionärer får rabatterat pris och  betalar 200 kronor. 
(Detta styrkes med studentlegitimation/legitimation) 

EVENEMANG MED NLP-FÖRENINGEN

Föreningen anordnar löpande olika typer av evenemang.
Du hittar information om dessa i vårt nyhetsbrev, i vår Facebook-grupp och givetvis här på hemsidan.

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna följande:
Webinar den 15e i varje månad. 

Ett vårevent i samband med Årsmötet. 

Ett höstevent med någon spännande person. 

After Work online den sista måndagen varje månad där alla är välkomna.

Horisont

NLP QUOTES

"All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become."

Buddha

"The best thing about the past is that it’s over. The best thing about the future is that it’s yet to come. The best thing about the present is that it’s here now."

Dr Richard Bandler

"Wisdom comes from experience, but experience is not enough. Experience anticipated and experience revisited is the true source of wisdom."

John Grinder

bottom of page