top of page

MEDLEMSKAP 
I NLP-FÖRENINGEN

GÖR SKILLNAD

NLP - När kommunikation fungerar

NLP-föreningen är en oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området NLP.

MEDLEMSKAP I NLP-FÖRENINGEN

Som medlem får du bl a ​

  • Gratis tillträde till våra månadswebinar.

  • Tillgång till medlemssidan här på vår hemsida som är fylld med inspelade webinar, kurser, workshops etc. som föreningen anordnat genom åren.

  • Rabatt på evenemang i föreningens regi. (Se nedan)

  • Föreningens nyhetsbrev direkt till din mail minst 12 gånger om året.

 

Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande. För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är ideellt. 

 

Medlemsavgiften, som fastställs av årsmötet, är sedan flera år tillbaka blygsamma 400 kronor per kalenderår. Studerande och pensionärer får rabatterat pris och  betalar 200 kronor. 
(Detta styrkes med studentlegitimation/legitimation) 

Har du frågor om kan du kontakta oss i styrelsen - info@nlpforeningen.se

EVENEMANG MED NLP-FÖRENINGEN

Föreningen anordnar löpande olika typer av evenemang.

Du hittar information om dessa i våra kommunikationskanaler: vårt nyhetsbrev, vår Facebook-grupp och givetvis här på hemsidan.

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna följande:

  • Ett webinar den 15e i varje månad. 

  • Ett vårevent i samband med Årsmötet. 

  • Ett höstevent med någon spännande person eller intressant tema. 

  • After Work online den sista måndagen varje månad där alla är välkomna.

HISTORIK KRING NLP-FÖRENINGEN

NLP-föreningen i Sverige startades 2003.
Föreningens stadgar antogs i mars och 24 maj 2003 är den s.k. bildardagen. 

ORDFÖRANDEN GENOM ÅREN

2022 - Patrik Larsson

2017 - Ulf Sandström

2016 - Henrik Mannerstål / Annica Järking

2014 – Mari Friberg
2010 – Eva Hols
2008 – Patrik Fordell
2006 – Håkan Andersson
2003 – Eva Karlsson

NATIONELLA KONVENT GENOM ÅREN

2022 - KATHY PEDRO - NLP New Code - Stockholm

2021 - RONIA FRAISER - Avoid and recover harm from narcissistic abuse - Stockholm

2020 - DUFF McDUFFEE - The Eye of the Storm: 2-Day Resilience Training - Stockholm

2019 - EFFEKTIVARE MÖTEN MED NLP - Stockholm

2018 - ALDO CIVICO: Förhandling och konflikthantering - Stockholm

2017 - KATE BENSON - Mästerligt Lärande & NLP Awards - Stockholm

2016 - ROBERT DILTS - Stockholm

2015 - MOTIVATIONENS NYCKLAR - NLP 40 år - Stockholm

2014 - TEMA: MODELLERING - Stockholm

2013 - NLP I PRAKTIKEN - 7A Odenplan, Stockholm 
2012 - JOHN GRINDER & CARMEN BOSTIC St CLAIR - Clarion Hotel Skanstull, Stockholm 
2011 - Stockholm, Barkarby
2010 - Stockholm, Hässelby
2007 - Stockholm (NLP i traditionell försäljning)
2006 - Malmö (Tema NLP och hälsa)
2005 - Göteborg (Sue Knight, Coaching och NLP)
2004 - Eskilstuna (Peter McNab, Core Transformation

NLP QUOTES

"All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become."

Buddha

"The best thing about the past is that it’s over. The best thing about the future is that it’s yet to come. The best thing about the present is that it’s here now."

Dr Richard Bandler

"Wisdom comes from experience, but experience is not enough. Experience anticipated and experience revisited is the true source of wisdom."

John Grinder

bottom of page