top of page

MEDLEM I NLP-FÖRENINGEN I SVERIGE

matt-silveira-YjaZWyMHQNI-unsplash.jpg

NLP-föreningen är en oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området NLP.

MEDLEMSKAP

Som medlem får du bl a ​

  • Gratis tillträde till våra månadswebinar.

  • Tillgång till medlemssidan här på vår hemsida som är fylld med inspelade webinar, kurser, workshops etc som föreningen anordnat genom åren.

  • Rabatt på avgifter till föreningens evenemang. 

  • Föreningens nyhetsbrev

 

Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande.  För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är idéellt. 

 

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kronor per kalenderår.  Studerande eller pensionär betalar 200 kr, (Styrkes med studentlegitimation/legitimation

EVENEMANG

Föreningen anordnar löpande olika evenemang och Du hittar information om dessa genom att läsa vårt nyhetsbrev och följa vår facebooksida.

Vår målsättning är att erbjuda följande:

  • Ett webinar den 15e i varje månad. 

  • Ett vårevent i samband med Årsmötet.

  • Ett höstevent med någon spännande person.

  • Utöver detta ordnar vi även After Work den sista måndagen varje månad där alla är välkomna.

Horisont
Att vara medlem i en ideell förening är en tradition
vi har i Sverige sedan vikingatiden.
Det gör det möjligt att samlas kring olika ämnen
och intressen samt dela erfarenheter
utan att det skall kosta en förmögenhet.
bottom of page