BeFunky-photo (4).png

Varför Medlem?

Att vara medlem i en ideell förening är en tradition vi har i sverige sedan vikingatiden. Det gör det möjligt att samlas kring olika ämnen och intressen och dela erfarenheter utan att det skall kosta. 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Bakgrund

Föreningens arbete syftar till att skapa ett attraktivt nätverk för NLP-intresserade. Föreningen är obunden alla utbildningsinstitut och certifieringsorganisationer och är öppen för alla med NLP-intresse. Vi är en riksorganisation och välkomnar lokala initiativ och samarbeten.

Mission


NLP-föreningen är en oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området Neuro Lingvistisk Programmering – NLP.

Stöd föreningen – bli medlem


Genom medlemsskap stödjer du utvecklingen av NLP i Sverige och du får rabatt på avgifter till föreningens evenemang. Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En mycket liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande. För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är idéellt.

Kontakt

Maila om du undrar över något

070-3190877 Christina Berglund