top of page

MEDLEM I NLP-FÖRENINGEN I SVERIGE

matt-silveira-YjaZWyMHQNI-unsplash.jpg

NLP-föreningen är en oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området Neuro Lingvistisk Programmering – NLP.

MEDLEMSKAP

Som medlem får du bl a 

  • Gratis tillträde till våra månadswebinar.

  • Tillgång till medlemssidan här på vår hemsida som är fylld med inspelade
    webinar, kurser, workshops etc som föreningen anordnat genom åren.

  • Rabatt på avgifter till föreningens evenemang. 

  • Föreningens nyhetsbrev

 

Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande.  För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är idéellt. 

 

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kronor per kalenderår.  
Studerande eller pensionär betalar 200 kr, (Styrkes med studentlegitimation/legitimation

EVENEMANG

Föreningen anordnar löpande olika evenemang och Du hittar information om dessa genom att läsa vårt nyhetsbrev och följa vår facebooksida.

Vår målsättning är att erbjuda följande:

  • Ett webinar den 15e i varje månad. 

  • Ett vårevent i samband med Årsmötet.

  • Ett höstevent med någon spännande person.

  • Utöver detta ordnar vi även After Work den sista måndagen varje månad där alla är välkomna.

Horisont
Att vara medlem i en ideell förening är en tradition
vi har i Sverige sedan vikingatiden.
Det gör det möjligt att samlas kring olika ämnen
och intressen samt dela erfarenheter
utan att det skall kosta en förmögenhet.
bottom of page