top of page

NLP-FÖRENINGEN I SVERIGE
UPPTÄCK POTENTIALEN MED NLP!

NLP kommunikation

NLP-FÖRENINGEN I SVERIGE...

 • ...är en mötesplats och ett nätverk för alla intresserade av Neurolingvistisk Programmering i olika former.
   

 • ...är en oberoende samlingsplats för personlig utveckling och kommunikation genom verktyg, metoder och teorier inom Neuro Lingvistisk Programmering.
   

 • ...är en ideell förening och riksorganisation som välkomnar lokala initiativ och samarbeten.
   

 • ...välkomnar alla oavsett kunskapsnivå: utbildade NLP Trainers, nyfikna på nya färdigheter, de på väg att bli certifierade NLP Master Practitioners eller helt enkelt redo att integrera kraftfulla mentala metoder i sitt privatliv.

NEURO LINGVISTISK PROGRAMMERING

 • NLP är den snabbaste växande kommunikations- och förändringsmetoden i världen.
   

 • Förkortningen står för Neuro (hjärna) Linguistic (kommunikation) Programming (hur vi använder strategier och mönster). 
   

 • NLP är en samling modeller som kan hjälpa dig att förstå hur du uppfattar din omvärld och organiserar dina tankar, känslor och beteenden. Läs mer här!

NLP New Code med Kathy Pedro

ETT MEDLEMSKAP FÖR KUNSKAP & SAMVERKAN INOM NLP

Vi är en ideell förening och oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området Neuro Lingvistisk Programmering.

Som medlem får du bl a ​

 • GRATIS TILLTRÄDE till våra månadswebinar som dessutom spelas in och går att se i efterhand på medlemssidan.

 • TILLGÅNG TILL MEDLEMSSIDAN - EN GULDGRUVA AV KUNSKAPER . Här hittar du  inspelade webinar, kurser, workshops etc. som föreningen anordnat genom åren.

 • RABATT PÅ ALLA EVENEMANG I FÖRENINGENS REGI.

 • ETT NYTT NUMMER AV FÖRENINGENS NYHETSBREV direkt till din mail 8-12 gånger om året.

​MEDLEMSAVGIFTEN...

...går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande. För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är ideellt.

 

...fastställs av årsmötet och är sedan flera år tillbaka blygsamma 400 kronor per kalenderår. Studerande och pensionärer får rabatterat pris och  betalar 200 kronor.  (Detta styrkes med studentlegitimation/legitimation) ​

Har du frågor om kan du kontakta oss i styrelsen - info@nlpforeningen.se

VÅRA EVENEMANG - EN GULDGRUVA AV KUNSKAP

Föreningen anordnar löpande olika typer av aktiviteter och evenemang. Vi är ingen utbildningsorganisation men våra event är alltid utvecklande och lärorika. Mycket finns inspelat och tillgängligt för dig som är medlem - en guldgruva av kunskap! 

Du hittar information om vår verksamhet i våra kommunikationskanaler: nyhetsbrevet, Facebook-gruppen och givetvis här på hemsidan.

Målsättning är att erbjuda medlemmarna följande:

 • Ett webinar den 15e i varje månad. 

 • Ett vårevent i samband med Årsmötet. 

 • Ett höstevent med någon spännande person eller intressant tema. 

 • After Work online den sista måndagen varje månad där alla är välkomna.

Patrik Larsson - NLP-föreningens ordförande 2022-24

VÅRA EVENT - ETT AXPLOCK

Genom åren har föreningen genomfört flera spännande event och webinar. Många finns inspelade och du som är medlem har full tillgång till materialet. (Eventen i kursiv stil finns i medlemsmaterialet. Samtliga nedanstående webinar finns.)

EVENT 

2023 - GRAHAM OLD - Miracle Methods  - Stockholm 

2022 - KATHY PEDRO - NLP New Code - Stockholm

2021 - RONIA FRAISER - Avoid and recover harm from narcissistic abuse - Stockholm

2020 - DUFF McDUFFEE - The Eye of the Storm: 2-Day Resilience Training - Stockholm

2019 - EFFEKTIVARE MÖTEN MED NLP - Stockholm

2018 - ALDO CIVICO: Förhandling och konflikthantering - Stockholm

2017 - KATE BENSON - Mästerligt Lärande & NLP Awards - Stockholm

2016 - ROBERT DILTS - Stockholm

2015 - MOTIVATIONENS NYCKLAR - NLP 40 år - Stockholm

2014 - TEMA: MODELLERING - Stockholm

2013 - NLP I PRAKTIKEN - 7A Odenplan, Stockholm 
2012 - JOHN GRINDER & CARMEN BOSTIC St CLAIR - Clarion Hotel Skanstull, Stockholm 
2011 - Stockholm, Barkarby
2010 - Stockholm, Hässelby
2007 - Stockholm (NLP i traditionell försäljning)
2006 - Malmö (Tema NLP och hälsa)
2005 - Göteborg (Sue Knight, Coaching och NLP)
2004 - Eskilstuna (Peter McNab, Core Transformation

WEBINAR

2024 - OSKAR ANDERMO - Coaching - Dåtid, Nutid, Framtid
2023 - PER HED - Coaching Med Neuro-Semantics

2023 - ELENE UNESTÅL - Erfarenheter av NLP

2023 - JØRGEN RASMUSSEN - The Psychological Illusion Model

2023 - ANDERS WALLIN - Neuro-Semantics & Metaterapi

2022 - ROBERT DILTS - Generative Business Med NLP

2022 - MATS GAFFA KARLSSON - Medvetet Lärande

2022 - JENNY EKLUND - NLP & Ledarskap

2021 - IGOR ARDORIS - Mental Träning 

2021 - RICHARD BANDLER - An NLP Pioneer Interview

2020 - PATRIK LARSSON - Masterclass NLP New Code

2020 - DOUG O'BRIEN - The Structure of Beliefs

2019 - JOOST VAN DER LEIJ - NLP Magick

2019 - DUFF McDUFFEE - Anxiety

2019 - ULF SANDSTRÖM & FREDRIK PRAESTO - Beteendekompassen

2019 - LARS-ERIC UNESTÅHL - NLP, Mental Träning & Positiv Psykologi
2018 - STEPHEN GILLIGAN - 3:dje Generationens Förändringsarbete

2018 - CONNIRAE ANDREAS - Coming To Wholeness

2018 - JOHN LaVALLE - En NLP Pionjär

Event genom åren

"There is no such thing as reality,
only our perception of it"

Becky Mallery

“The easier you can make it inside your head, the easier it will make things outside your head.”

Dr Richard Bandler

"The unconscious mind is a place full of relationships and verbs - no nouns"

John Grinder

bottom of page