Ett system för medvetet tänkande

NeuroLingvistisk

Programmering

Hot-Air-Balloon.png

 Ett system för medvetet tänkande

NeuroLingvistisk

Programmering

 NLP-Föreningen i Sverige

 
Image by Sharisse Bullock

BLI MEDLEM

Som medlem i NLP-Föreningen får du tillgång till ett rikt arkiv av inspelade intervjuer och workshops, skrivet material, webinar och ett nyfiket kollektiv att bolla tankar om tankar med. 

Nästa NLP Event

Image by Harshil Gudka

Att tänka medvetet på effektiva sätt

 Alla tankar påverkar dina känslor och beteenden. NLP är ett sätt att kategorisera och sortera och förstå vad som skiljer dem åt. 

Quote

“The easier you can make it inside your head, the easier it will make things outside your head.”

Dr Richard Bandler

 
Image by Jed Villejo

NLP-Föreningen

En samlingsplats för medvetet tänkande

Föreningens arbete syftar till att skapa ett attraktivt nätverk för NLP-intresserade. Föreningen är obunden alla utbildningsinstitut och certifieringsorganisationer och är öppen för alla med NLP-intresse. Vi är en riksorganisation och välkomnar lokala initiativ och samarbeten.

Mission
NLP-föreningen är en oberoende samlingsplats för dig som är intresserad av personlig utveckling och kommunikation, genom de verktyg, metoder och teorier som ryms inom området Neuro Lingvistisk Programmering – NLP.

NLP-föreningen startades 2003, föreningens stadgar antogs i mars och 24 maj 2003 är den s.k. bildardagen.