top of page

NLP-FÖRENINGEN I SVERIGE
NLP I TEORI & PRAKTIK

NLP-FÖRENINGEN

  • erbjuder en mötesplats och ett nätverk för att samla alla som är intresserade av NLP i alla dess former.
     

  • är oberoende av utbildningsinstitut och certifieringsorganisationer.
     

  • är en riksorganisation som välkomnar lokala initiativ och samarbeten.
     

  • kan både var din första hållplats på NLP-resan och ett ställe att komma tillbaka till efter genomförd utbildning.

NLP kommunikation

GRUNDANTAGANDEN INOM NLP

En bra ingång till NLP i teori och praktik är de grundantaganden som finns.
De kan fungera som levnadsregler eller etiska riktlinjer om man vill.
Tanken är att de kan hjälpa dig skapa den skillnad som behövs för att du ska få den skillnad du vill ha i ditt liv.

KARTAN ÄR INTE VERKLIGHETEN

Vi reagerar och agerar utifrån vår karta av verkligheten, inte verkligheten.
NLP är konsten att förändra kartan och att respektera att andras kartor är annorlunda.

ALLA BETEENDEN HAR EN POSITIV INTENTION

Alla människor gör så gott de kan utifrån de resurser som finns tillgängliga.
Det som verkar vara ett negativt beteende är endast negativt eftersom att vi inte förstår varför det skapades - den positiva intentionen.

ATT HA ETT VAL
ÄR BÄTTRE ÄN
ATT VARA UTAN VAL

Alla processer ska utformas för
att utöka antalet val. Alla gör de val som är de bästa möjliga vid den tidpunkt som de görs.
Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra.

VI HAR ALLA DE RESURSER
VI BEHÖVER

Det finns inga människor utan resurser. Eftersom det är våra tillstånd som skapar resurser så förändras våra dessa när vi ändrar vårt tillstånd.

DET FINNS INGA MISSLYCKANDEN
- BARA FEEDBACK - 

Om du inte får det resultat du vill ha kan du se detta som feedback för att lära dig något nytt och utvecklas. 

NÄR DET DU GÖR
INTE FUNGERAR
- GÖR NÅGOT ANNAT - 

Ju fler möjligheter vi provar, desto fler alternativ står till buds för framtida situationer.  

ATT MODELLERA MÄSTERSKAP LEDER
TILL FRAMGÅNG

Att modellera innebär att man härmar - att man plagierar en förebild.
Detta gör vi automatiskt redan från födseln och det är vårt naturliga sätt att lära oss saker.  
Om någon lyckas med något är det fullt möjligt att göra om samma sak .
Genom att helt enkelt lära sig hur den personen gör - ser, hör, känner, tänker och agerar. 

BETYDELSEN AV DIN KOMMUNIKATION ÄR RESPONSEN DU FÅR

Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback.
Du kan inte ”inte-kommunicera”.
Kommunikationen handlar inte om vad du menar utan vad den andra personen förstår av det du förmedlar. 

KROPP, KÄNSLA OCH SINNE ÄR ETT SYSTEM

Nervsystemet är en del av vår kropp.
Tankar, känslor och kroppsliga processer är därför en oskiljaktig enhet i ett system och dessa påverkar varandra.När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Utveckling är endast möjlig om de nya vägarna överensstämmer med underliggande behov och inre övertygelser. 

DU HAR ANSVAR FÖR
DINA TANKAR OCH DITT TILLSTÅND OCH DÄRFÖR ÄVEN FÖR DINA RESULTAT

Omgivningen kan påverka dig, men slutligen är det du som väljer de tankar som ligger till grund för ditt tillstånd och som i sin tur ger ett resultat. Därför är ansvaret ditt.

FÖR ATT SAKER SKA FÖRÄNDRAS FÖR MIG  BEHÖVER JAG FÖRÄNDRAS - NU

Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att fortsätta få det jag alltid fått.

DET FÖRFLUTNA SKILJER SIG FRÅN FRAMTIDEN

Det som hänt har hänt och kan inte förändras. Men jag har en möjlighet att förändra framtiden och därigenom min karta av det förflutna .

QUOTES

"There is no such thing as reality, only our perception of it"

Becky Mallery

“The easier you can make it inside your head,
the easier it will make things outside your head.”

Dr Richard Bandler

"The unconscious mind is a place full of relationships and verbs - no nouns"

John Grinder

bottom of page