NLP-Föreningen i Sverige, org nr: 866601-9107, mail:info@nlpforeningen.se